Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo

Predlog za nadomestitev plačila globe stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo, je namenjen tistim ki so upravičen do redne brezplačne pravne pomoči. Vložimo ga, če izpoilnjujemo pogoje za brezplačno pravno pomoč.


Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi. Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka vložimo:

Kadar želimo globo in stroške postopke nadomestiti z delom v spliošno korist oz. z opravljanjem družbeno koristnih del !

Kadar izpolnjujemo pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči !

Predlog se vloži do poteka roka za plačilo globe in stroškov postopka !

Predlog se lahko vlioži tudi v roku 5 dni od prejema poziva za nastop nadomestnega zapora !


Razlogi za vložitev Predloga za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo :


Prejemate denarno socialno pomoč ?

Ste ostali brez zaposlitve in ste prijavljeni na ZRSZ ?

Preprosto nimate dovolj prihodkov oz. finančnih sredstev ?

Ste prejelo sklep o določitvi nadomestnega zapora ! (rok 5 dni)


Rešitev je: Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo !


Kaj morate storiti vi?

kljukica_ok Na elektronski naslov info@zacasniodvzem.si posredujte kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku ali sodbe, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

kljukica_ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 016 194.


Kaj storimo mi?

kljukica_ok Preučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo in potrebne obrazce.

kljukica_ok Poskrbimo za pripravo Predloga za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist ali družbeno koristno delo, hitro in kvalitetno.

ok Svetovanje skozi celoten postopek.


V kolikor potrebujete brezplačni nasvet nas pokličite na:

>>>  031 016 194  <<<

ali nam pišite na info@zacasniodvzem.si !


Pomembno obvestilo:

Sodišče odobri Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo predlagatelju, ki bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči.

Predlagatelj, ki zaradi svojega premoženjskega stanja ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 eurov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist.

Obseg dela v splošno korist določi sodišče tako, da za vsakih začetih 10 eurov globe in stroškov postopka določi eno uro dela. Delo lahko traja najmanj 30 in največ 400 ur. Rok v katerem mora biti delo opravljeno, pa ne sme biti daljši od 6 mesecev.

Sodišče lahko oceni, da obstajajo utemeljeni in upravičeni razlogi, da lahko število ur dela v splošno korist, zviša ali zniža za največ 1/3, vendar ne na manj kot 30 in več kot 400 ur.

Če storilec opravi dela v splošno korist v celoti, se izrečena globa in stroški postopka ne izterjajo.

Če storilec dela ne opravi ali se delu izmika ali ga opravi le delno, sodišče nadaljuje s postopkom in izda sklep o nadomestnem zaporu, pri čemer se obdobje zapora skrajša sorazmerno z urami opravljenega dela.

Če izpolnjujete pogoje za oprostitev plačila stroškov postopka, hkrati izpolnjujete tudi pogoje za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist ali družbeno koristno delo.


Preberite si tudi:

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške) – Odvzem vozniškega dovoljenja za seboj prinese tudi tudi dodatne stroške t.i. stroške postopka oz. sodno takso, ki je urejena v Zakonu o sodnih taksah v poglavju Posebne takse v postopku o prekrških.

Opravljanje družbeno koristnih del po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J – Kršitelj, ki zaradi premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 eurov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist.

Varstvo vozniškega dovoljenja

Kontaktni obrazec

Polja označena z * so obvezna